inclinacióPrimer premi del certamen Fotomercè 2009 otorgat per
l'Ajuntamentt de Barcelona

mamut